Elżbieta Zechenter-Spławińska
***

może nadszedł czas sposobny
czas właściwy
by nawrócić się na dawną wiarę
może czas by między myślami
utraconą ufność odnaleźć
może czas by się teraz odważyć
na odwagę, której dotąd w nas nie było
i nawrócić się na dawną wiarę
w miłość